Antygona

Antygona - dzieło będące starożytną gracką tragedią (dramatem) władzy.

Publikacje / książki / dzieła Sofoklesa

Grobie, ty moja łożnico miłości,
Mieszkanie wieczne, ciemnico sklepiona!

Sofokles

epejsodion IV

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o śmierci

Miłości, któż się wyrwie z twych obieży!
Miłości, która runiesz na ofiary,
W gładkich dziew licach, gdy rozniecisz czary.
Kroczysz po morzu i wśród chat pasterzy,
Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem,
Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.

Sofokles

stasimon III

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Słowami świadczyć miłość – to nie miłość.

Sofokles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Nieszczęściem dowiódł, że wśród ludzi tłumu największe klęski płyną z nierozumu.

Sofokles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o głupocie

O nic nie błagaj, bo próżne marzenia, by człowiek uszedł swego przeznaczenia.

Sofokles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o przeznaczeniu

Kogo Bóg chce zgubić, wpierw mu rozum odbiera.

Sofokles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach, o głupocie

Bo ten, kto sądzi, iż sam posiadł mądrość, język i rozum, innym niedosięgłe bliżej poznany – okaże się pusty.

Sofokles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, o mądrości, o człowieku, ludziach