Jak osiągnąć sukces?

Cytaty, porady i złote myśli ludzi sukcesu i ludzi znaczących które mogą zainspirować Ciebie i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu jakkolwiek go nie zdefiniujesz.

• Zobacz też hasła: sukces

• Kategorie: motywujące

• Publikacje: przedsiębiorcy, businessmani

Nie ma nic niemądrzejszego niż oczekiwanie nieszczęść.

Seneka Młodszy

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: o szczęściu

Aby poznać siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać.

Seneka Młodszy

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące, o odwadze

Jeżeli przez tydzień będziesz oddzielnie kłaść każdą rzecz na miejsce, myśląc o tym, co robisz od chwili wzięcia jej do ręki aż do odłożenia – zamiast chwytać trzy rzeczy na raz, to po miesiącu systematyczność wejdzie ci w nałóg i będziesz miała życie o wiele łatwiejsze.

Francis Scott Fitzgerald

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, motywujące, o sukcesie

Sukces który przeżył swoją przydatność, może w końcu stać się bardziej szkodliwy niż porażka.

Peter Drucker

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, biznes, firma, o sukcesie

Sukces zawsze dezaktualizuje działanie którym go osiągnięto.

Peter Drucker

Ang.: "Success always obsoletes the very behavior that achieved it."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: biznes, firma, o sukcesie

Odwaga i wytrwałość są magicznymi talizmanami, przed którym trudności znikają, a przeszkody rozpływają się w powietrzu.

John Quincy Adams

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: motywujące, o odwadze

Świat zmienia się bardzo szybko. Duży już nigdy nie pobije małego. To szybki będzie pobijał wolnego.

Rupert Murdoch

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: o ekonomii, przemysłowe, o świecie, biznes, firma, motywujące

Jeśli głowa firmy nie pracuje 12 godzin dziennie, robiąc rzeczy, podejmując ryzyko a także stojąc ze swoimi ludźmi w okopach podczas najtrudniejszych chwil, to firma coś traci.

Rupert Murdoch

Ang.: "If the head man in a company is not working 12 hours a day, doing things, taking risks, but also standing with his people in the trenches at the most difficult of times, then the company loses something."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: biznes, firma, o pracy

W motywowaniu ludzi musisz zaangażować swój umysł i serce. Motywuję ludzi, mam nadzieję, dając przykład - być może poprzez wywoływanie emocji, poprzez produktywne pomysły, inni czują się zaangażowani.

Rupert Murdoch

Ang.: "In motivating people, you've got to engage their minds and their hearts. I motivate people, I hope, by example - and perhaps by excitement, by having productive ideas to make others feel involved."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: motywujące, o emocjach

Warto więc mieć oczy szeroko otwarte i nie poddawać się rutynie. Bo ona, choć potrzebna, zabija postęp. Trzeba zawsze o tym pamiętać. To jedyny sposób, by od czasu do czasu wyłamać się z rygorów przyzwyczajenia i zrobić krok naprzód.

Aleksander Wolszczan

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące
▲ do góry ▲