Optymizm

Odwaga to gotowość na podejmowanie ryzyka, kiedy można ocenić szanse powodzenia. Zbyt optymistyczna pewność siebie, oznacza podejmowanie ryzyka bez znajomości szans powodzenia. To duża różnica.

Daniel Kahneman

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: optymizm
Kategorie: o odwadze

Optymiści odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu naszego życia. Ich decyzje są wpływowe, są wynalazcami, przedsiębiorcami, przywódcami politycznymi i wojskowymi, a nie przeciętnymi ludźmi. Dostali się na te stanowiska szukając wyzwań, i podejmując ryzyko.

Daniel Kahneman

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: optymizm
Kategorie: o sukcesie

Wspaniale jest być optymistą. To podtrzymuje zdrowie i żywotność.

Daniel Kahneman

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: optymizm
Kategorie: radzące, motywacyjne

Dzień bez uśmiechu to dzień spisany na straty.

Phil Bosmans

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: optymizm
Kategorie: o dniu

Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.

Phil Bosmans

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: optymizm
Kategorie: o człowieku, ludziach