Żyjemy teraz w czasach innego ustroju. Kilkanaście lat temu, na skutek reguł ekonomicznych i kapitalizmu, zamknięto kilkadziesiąt kopalń. Rozbito całkowicie tę starą strukturę, to tradycyjne miejsce pracy. Mój film pokazuje, jak silne były te więzi, to wspólne życie. To byli ludzie, którzy mieli własne reguły, własne szczęście. Tego Śląska już nie ma.

Kazimierz Kutz

Nawiązanie do filmu "Perły w koronie". Źródło: wywiad dla Onet FILM

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Śląsku

Nieco podobne cytaty

Żyjemy w smutnych czasach, gdzie aktorzy są politykami, a politycy aktorami.

Jake Gyllenhaal

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o świecie

Kiedy w dawnych czasach pytali mnie ubecy: „Panie Kuroń, po co pan to robi”, odpowiadałem: „bo lubię”. To była prawda, choć wcale nie lubiłem siedzieć w więzieniu. Lubię po prostu kształtować swój los, być panem swego losu. Kiedyś z tego właśnie powodu wracałem do więzienia. Dziś żyjemy w czasach, kiedy być podmiotem swego losu, znaczy być podmiotem historii, kształtować życie społeczne.

Jacek Kuroń

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne 1989–2004
Kategorie: obserwacje, o sobie

Żyjemy w trudnych czasach, więc bardzo łatwo jest nam popaść w zwątpienie. Świat aż wrze od konfliktów, a w polityce przybywa cyników. Trzeba zatem zdobyć się na pewną zuchwałość, by dojrzeć światełko nadziei w tunelu.

Barack Obama

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o świecie, o nadziei

Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Ja sudiowałem w parszywych czasach, studiowałem w czasach PRLu w latach 80-tych.

Krzysztof Skiba

Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=avIjTNQVeDM

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: prl, big cyc
Kategorie: o sobie