Żadna polityka nie jest wartościowa w oderwaniu od rzeczywistości.

Charles de Gaulle

Orędzie z 14 czerwca 1960 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, filozoficzne

Nieco podobne cytaty

Ten, kto powiedział: żadna praca nie hańbi, na pewno nie znał ani jednego polityka.

Andrzej Majewski

Przez obiekt mamy na myśli jakiś element w złożonej całości zdefiniowany abstrakcyjnie w oderwaniu od całości z której się wyróżnia.

John Dewey

Ang.: "By object is meant some element in the complex whole that is defined in abstraction from the whole of which it is a distinction."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Dla cnoty żadna droga nie jest bezdrożem.

Owidiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Polityka jest zastosowaniem biologii.

Ernst Haeckel

Ang.: "Politics is applied biology."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o przyrodzie, naturze, biologii

Polityka nie jest właściwie nauką.

Otto von Bismarck

Podczas przemówienia w pruskim parlamencie, 18 grudnia 1863 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, obserwacje