Wystrzegaj się trwogi i niepokoju, ponieważ nic bardziej od nich nie przeszkadza na drodze doskonałości. Córko moja! Zanurz delikatnie, a nie na siłę, swe serce w ranach naszego Pana. Ufaj bardzo Jego miłosierdziu i dobroci. On nigdy cię nie opuści. Nie przestawaj jednak mocno obejmować Jego świętego krzyża.

Epist. 111, s.707

Ojciec Pio

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Prawdziwa wiedza zrodziła się z wrodzonej zdolności, a ponieważ winno się bardziej chwalić przyczynę niż skutek, tedy bardziej chwalić będziesz wrodzoną zdolność bez uczoności, niż uczonego bez zdolności.

Leonardo da Vinci

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o mądrości, o nauce, naukowe

Z trwogi narodu rzadko rodzi się tchórz.

Stanisław Jerzy Lec

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli nieuczesane
Kategorie: polityczne, o narodach

Śmiało kwestionuj nawet istnienie Boga, ponieważ jeśli jakiś istnieje musi bardziej pochwalać hołd rozumu niż zaślepiającego strachu.

Thomas Jefferson

Człowiek zrodzony jest, aby żyć w konwulsjach niepokoju lub też w letargu nudy.

Kandyd

Wolter

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne

Trzeba bronić demokracji, ponieważ w Polsce coraz wyraźniejsze są tendencje autorytarne, a faszyzm staje się coraz bardziej widoczny.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce