Wydaje się nam, że przeszłość jest naszą własnością. Otóż przeciwnie – to my jesteśmy jej własnością, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać w niej zmian, ona natomiast wypełnia całość naszego istnienia.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o czasie

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące

Przyszłość bowiem jest własnością Boga. On jeden może ją odsłonić w wyjątkowych okolicznościach.

Paulo Coelho

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Alchemik
Kategorie: o czasie, o Bogu, Bogach, o przyszłości

Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego głupcy ciągle się śmieją, aby pokazać, że są ludźmi.

Aleksander Świętochowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o głupocie

My ludzie jesteśmy bardzo ważną manifestacją bomby replikującej. To przez nas - przez nasze mózgi, naszą kulturę symboliczną i naszą technologię, ta eksplozja może postępować aż do następnego etapu i rozbrzmieć przez przestrzeń kosmiczną.

Ang.: "We humans are an extremely important manifestation of the replication bomb, because it is through us - through our brains, our symbolic culture and our technology - that the explosion may proceed to the next stage and reverberate through deep space."

Richard Dawkins

Nikt nie jest na tyle bogaty aby odkupić swoją przeszłość.

Ang.: "No man is rich enough to buy back his past."

Oscar Wilde

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych