Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o dzieciach

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Dowodzenie to kwestia inteligencji, wiarygodności, sprawiedliwości, odwagi i autorytetu.

Sun Zi

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Sztuka Wojenna Sun Zi (Sun Tzu)
Kategorie: obserwacje, wojskowe, o wojnie

Wychowanie psuje ludzi, a nie naprawia.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach

Posłuszeństwo wobec prawego autorytetu jest podstawą męskiego charakteru.

Ang.: "Obedience to lawful authority is the foundation of manly character."

Robert E. Lee

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o mężczyznach

To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

To państwu potrzebne jest wychowanie, i to bardzo surowe, przez lud.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Krytyka programu gotajskiego
Kategorie: polityczne, obserwacje, socjalistyczne, komunistyczne