Wszyscy pragną pokoju. Można go osiągnąć dzięki rozwijaniu współczucia i absolutnej wiedzy na temat pustości. Pokoju na świecie nie da się uzyskać poprzez poprawianie zewnętrznego świata w sensie podwyższania standardów życia.

Taje Dordże

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, moralizatorskie, etyczne, buddyjskie, o świecie

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Ludzie pragną bogactw i zaszczytów. Lecz przyjmować się ich nie godzi, jeśli nie są zdobyte właściwą drogą. Ludzie nienawidzą ubóstwa i stanu niskiego. Lecz wydobyć się z nich nie przystoi, jeśli właściwą drogą osiągnąć tego nie można.

Konfucjusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.

Arystoteles

Można osiągnąć cel swojej egzystencji zadając pytanie na które nie można odpowiedzieć i wykonując zadanie nie do wykonania.

Ang.: "A man may fulfill the object of his existence by asking a question he cannot answer, and attempting a task he cannot achieve."

Oliver Wendell Holmes

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu

Wszyscy na tym świecie cierpią, chcieliby bowiem wrócić tam, skąd przybyli, a zapomnieli już, jak to osiągnąć.

Umberto Eco

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Baudolino
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o świecie

Najgłupszy argument – jeśli nie można osiągnąć ideału, lepiej nic nie robić.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o głupocie