Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu (...)

Adam Mickiewicz

Źródło: Stepy Akermańskie w: Poezye

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyrodzie, naturze, biologii

Nieco podobne cytaty

Mądry człek licznych jest skarbnicą zalet,
gromadzi nadto aforyzmów złoto;
do oceanu, wód skarbnicy, fale
rzek i strumieni toczą się z ochotą.

Sakja Pandita

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o mądrości, o człowieku, ludziach