Wolność chrześcijanina wyraża się nawróceniem.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina.

George S. Patton

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, moralizatorskie, etyczne

Talent wyraża się w wyborach.

Ang: "The talent is in the choices.". Źródło: imdb.com

Robert de Niro

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Z łaski Boga mamy w Ameryce trzy nieocenione skarby: wolność słowa, wolność sumienia – i przezorność, by tych dwóch pierwszych nie traktować nazbyt serio!

Mark Twain

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Ameryce

Słowo wyraża rzecz, jaką ona była lub jest.

Antystenes z Aten

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o słowach

Wolność w ustroju praworządnym nie jest przywilejem rozdawanym przez władze polityczne. Wolność jest prawem jednostki.

Źródło: Gazeta Wyborcza, dnia 15 marca 2006

Leszek Balcerowicz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o wolności