Wojna w okopach to, w gruncie rzeczy, z obu stron objaw bezsilności. Niemcy nie mogą nic przeciwko nam, my nic nie możemy przeciwko nim.

Ferdynand Foch

Rzeczywistość ówczesnych działań wojennych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie

Nieco podobne cytaty

Jeśli głowa firmy nie pracuje 12 godzin dziennie, robiąc rzeczy, podejmując ryzyko a także stojąc ze swoimi ludźmi w okopach podczas najtrudniejszych chwil, to firma coś traci.

Rupert Murdoch

Ang.: "If the head man in a company is not working 12 hours a day, doing things, taking risks, but also standing with his people in the trenches at the most difficult of times, then the company loses something."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: biznes, firma, o pracy

W gruncie rzeczy to wszystko, czym jesteśmy.

Kurt Cobain

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: In Utero
Kategorie: filozoficzne

Staram się pisać rozdziały dla kobiet tak skomplikowane i interesujące jakimi w gruncie rzeczy są kobiety.

Nora Ephron

Ang.: "I try to write parts for women that are as complicated and interesting as women actually are."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kobietach, o literaturze, o książkach

Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny.

Franz Kafka

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o czasie

Człowiek który zajmuje się dopłacaniem do eksportu, jest po prostu sabotażystą i należy go w gruncie rzeczy rozstrzelać za sabotaż gospodarczy!

Janusz Korwin-Mikke

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: śmieszne, o ekonomii