Władza nie jest pociągająca dla czystych umysłów.

Thomas Jefferson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, zaczepno-obronne, o umyśle, duszy, o władzy

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności.[...] nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej.

Monteskiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie, o wolności

Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.

August Comte

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o kobietach

Tylko wzorowanie się na wielkich i kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Oszczędność jest regułą umysłów gnuśnych. Jest ona bez wątpienia lepszą od rozrzutności, ale też nie ma wątpliwości, że nie jest tak dobra, jak użytek.

Henry Ford

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!

On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie