Wartość towaru, to jest ilość jakiegoś innego towaru, który można otrzymać w zamian, zależy od względnej ilości pracy niezbędnej do jego wytworzenia, nie zaś od większego czy mniejszego wynagrodzenia, które zapłacono za tę pracę

David Ricardo

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii

Nieco podobne cytaty

Często przeceniamy wartość demokracji, jest to ustrój, który ma tyle samo wad co zalet.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o demokracji

Żadna ilość narzucania prawa nie może rozwiązać problemu, który wraca do rodziny.

John Edgar Hoover

Ang.: "No amount of law enforcement can solve a problem that goes back to the family."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Oczywistą prawdą jest, że pożytek publiczny, wraz ze sprawiedliwością, są celem prawa. Tak samo oczywiste jest, że przepisy mają wartość samą w sobie, nawet złe prawo ma wartość taką, że zabezpiecza przed niepewnością.

Gustav Radbruch

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: prawne, o prawie

Każdy ma jakiegoś zwierzchnika i jakiegoś podwładnego.

Anonim

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, przysłowia, z przysłów japońskich

Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.

Cyceron

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, prawne, o prawie