Ukształtowanie społecznego procesu życiowego, czyli materialnego procesu produkcji, wtedy dopiero zrzuci z siebie zasłonę z mistycznych mgieł, gdy stanie się dziełem swobodnie zrzeszonych ludzi i znajdzie się pod ich świadomą, planową kontrolą – co jednak wymaga takiej materialnej podstawy społeczeństwa, czyli szeregu materialnych warunków bytu, które ze swej strony są samorzutnym wytworem długiego i bolesnego rozwoju dziejowego.

Źródło: Tom I, rozdz. I, 4.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Kapitał
Kategorie: o ekonomii

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Nie warto już wytaczać procesu słowom. Nie większa z nich tandeta, niż towar, który zachwalają.

Z dzieła "Malone umiera"

Samuel Beckett

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o słowach

Społeczeństwo przyszłości powinno określać się mianem „społecznego indywidualizmu”.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne, o przyszłości

Perswazja jest bardzo złą metodą współżycia społecznego, ale niczego lepszego do tej pory nie wymyślono.

Winston Churchill

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: socjologiczne

Nie może być mowy o kompromisie społecznym bez zorganizowanej, silnej reprezentacji pracowniczej  –  a bez kompromisu społecznego nie ma szans na stabilny rozwój gospodarczy.

Jacek Kuroń

Minęły czasy metafizycznej absolutności sztuki. Sztuka była dawniej jeśli nie czymś świętym, to w każdym razie „świętawym” – zły duch wcielał się w ludzi czynu. Dziś nie ma w kogo – resztki indywidualizmu życiowego to czysta komedia – istnieje tylko zorganizowana masa i jej słudzy. Od biedy zły duch przeniósł się w sferę sztuki i wciela się dziś w zdegenerowanych, perwersyjnych artystów. Ale ci nikomu już nie zaszkodzą ani pomogą: istnieją dla zabawy ginących odpadków burżuazyjnej kultury.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Pożegnanie jesieni
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, o kulturze i sztuce