Twoja dusza to ciemny las, ale drzewa należą do poszczególnych gatunków bo to są drzewa genealogiczne.

Ang.: "Your soul is a dark forest. But the trees are of a particular species, they are genealogical trees."

Marcel Proust

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o przyrodzie, naturze, biologii

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Nie godzi się, aby twoja dusza czuła się zmęczona tym życiem, zanim nie zmęczy się nim ciało.

Marek Aureliusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o umyśle, duszy

Staraj się, aby twoja dusza nie niepokoiła się smutnym widokiem niesprawiedliwości ludzkiej; również i ona ma swoją wartość w ekonomii całej stworzonej rzeczywistości. Zobaczysz, że i nad nią wzejdzie dzień doskonałego triumfu Bożej sprawiedliwości!

Ojciec Pio

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie, o Bogu, Bogach

Cóż ja jestem? Liść tylko, liść, co z drzewa leci.
Com czynił – wszystko było pisane na wodzie.
Liść jestem, co spadł z drzewa w dalekim ogrodzie,
Wiatr niesie go aleją, w której księżyc świeci.

Źródło: Nokturn (1943) w Aria z kurantem 1945

Jan Lechoń (Leszek Józef Serafinowicz)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyrodzie, naturze, biologii

Ludzie garną się do Kościoła w obawie przed śmiercią, a przecież człowiek i jego dusza to nie jest to samo. Nawet jeżeli przyjąć, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, to nie ma to jeszcze wiele wspólnego z nieśmiertelnością człowieka.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o śmierci, o umyśle, duszy

Zdobycze należą do wygranych.

Ang.: "To the victors belong the spoils."

Andrew Jackson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, wojskowe, o wojnie, Motywujące