Tak długo jak człowiek będzie zabijał zwierzęta, ludzie będą zabijali się nawzajem. W istocie, ten kto zabija i zadaje ból, nie zazna radości i miłości.

Pitagoras

Nieco podobne cytaty

Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie, antywojenne, pacyfistyczne

Jak długo (…) miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej (…), tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.

Platon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o złu

Zwierzęta nie mają głosu. Człowiek może powiedzieć, że ktoś mu robi krzywdę, jest głodny, czy chory. Zwierzęta nie obronią się, one potrzebują naszego głosu.

Joanna Krupa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o zwierzętach

Lepper jest zagrożeniem.[..]. Wykreowało go słabe, bezsilne państwo. Jak długo będzie słabe, tak długo Lepper będzie silny.

Tomasz Lis

Z czatu internetowego.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
cytat o Andrzeju Lepperze, zobacz cytaty o Andrzeju Lepperze
Kategorie: polityczne, o polityce

Banki właściwie ustalone i prowadzone są bardzo przydatne dla krajowego biznesu i niewątpliwie będą kontynuować swoją obecność w Stanach tak długo, jak będą zgodne z prawem, bezpieczne i korzystne.

Martin Van Buren

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o ekonomii, finansowe, o Ameryce, o bankach