Świadomość jaźni jest największą przeszkodą w wykonywaniu wszystkich fizycznych akcji.

Bruce Lee

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, religijne, o religii, buddyjskie

Nieco podobne cytaty

Chciwość pieniędzy jest największą przeszkodą w ich zdobywaniu.

Henry Ford

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe

Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na Ziemi.

Eurypides

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o świecie

Relacja jaźni z czymś innym jest całkowitym uświadomieniem sobie, że kochanie siebie jest niemożliwe bez kochania wszystkiego zdefiniowanego jako inne niż Ty.

Alan Watts

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, filozoficzne

Świadomość siebie jako istoty podwojonej i ze sobą tylko sprzecznej to świadomość nieszczęśliwa.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu, życiowe, o życiu, radzące

Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór pierworodnego Syna Bożego.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie