Sceptyczne podejście jest środkiem, które zarówno w nauce, jak i religii, może wydobyć głębokie myśli z głębokich bzdur.

Carl Sagan

Ang.: "Skeptical scrutiny is the means, in both science and religion, by which deep thoughts can be winnowed from deep nonsense."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o mądrości, o nauce, naukowe

Nieco podobne cytaty

Najniebezpieczniej jest chodzić środkiem.

Owidiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu

Struktura naszych umysłów ogranicza zarówno gamę pytań, które zadajemy przyrodzie, jak i upośledza zrozumienie odpowiedzi, których ona nam udziela.

Immanuel Kant

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, o umyśle, duszy

W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.

Immanuel Kant

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o nauce, naukowe, o matematyce

Jestem bezwzględnym, nieubłaganym przeciwnikiem kary cielesnej. Baty, dla dorosłych nawet, będą tylko narkotykiem, nigdy – środkiem wychowawczym. Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą.

Janusz Korczak

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o dzieciach

Szczęście ludzkie zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, polega głównie na możliwie największym wzroście uczuć życzliwości, które, gdy się ich doświadcza, dają najwięcej słodyczy; tylko też one mogą równocześnie zawładnąć sercami wszystkich ludzi.

August Comte

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu