Ryzyko jest częścią gry ustanowionej przez Boga, tak dla ludzi jak i nacji.

Ang.: "Risk is a part of God's game, alike for men and nations."

Warren Buffett

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o Bogu, Bogach

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Gdy wiedziałam, że taka jest rzeczywistość, zdecydowałam się działać i zminimalizować ryzyko. Podjęłam decyzję o poddaniu się podwójnej mastektomii. Zaczęłam od piersi, bo ryzyko raka piersi jest u mnie wyższe niż ryzyko raka jajnika, a operacja jest bardziej skomplikowana.

O decyzji usunięcia piersi.

Angelina Jolie

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Ryzyko, jakie podejmuje wielki teolog mówiąc o Bogu, jest większe niż ryzyko oddania życia za drugiego.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach

Nasi przeciwnicy sądzą, że działalność, która nie jest ani finansowana, ani regulowana przez państwo, jest skazana na upadek. My uważamy, że jest wręcz przeciwnie. Oni wierzą w ustawodawcę, a nie w ludzi. My wierzymy w ludzi, a nie w ustawodawcę.

Claude Frédéric Bastiat

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Co widać i czego nie widać
Kategorie: polityczne, o ekonomii, liberalne

Różne wyznania i formy kultu istniejące w Rzymie były przez zwykłych ludzi uważane za równie prawdziwe, przez filozofów za równie fałszywe, a przez urzędników – za równie użyteczne.

Edward Gibbon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne

Nienawidzę kościoła, kocham ludzi, wierzę w Boga.

Wiktor Hugo

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne, o sobie, o Bogu, Bogach