Religia żydowska nie jest dla naszej religii "zewnętrzna", lecz w pewien sposób "wewnętrzna". Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.

Z przemówienia w synagodze rzymskiej w 1986 r.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o narodach, o Żydach, Izraelu

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Nauka bez religii jest kaleką, religia bez nauki jest ślepa.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, religijne

Religia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie powinien do tego używać religii, nie powinien religią swojej głupoty zasłaniać.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, moralizatorskie, etyczne, o głupocie

Wszechświat gdzie istnieje Bóg wyglądałby całkiem inaczej od wszechświata bez niego. Fizyka, biologia gdzie jest Bóg musi wyglądać inaczej. Dlatego podstawowe założenia religii są naukowe. Religia to teoria naukowa.

Ang.: "A universe with a God would look quite different from a universe without one. A physics, a biology where there is a God is bound to look different. So the most basic claims of religion are scientific. Religion is a scientific theory."

Richard Dawkins

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne, o Bogu, Bogach, o nauce, naukowe

Zewnętrzna potęga jest tylko po to potrzebna aby ukryć fałsz.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Ale pamiętajmy, że w treści każdej religii zawarte jest coś w rodzaju miłości do bliźniego (w religii chrześcijańskiej oczywiście najmocniej). I to może być pomost – zbliżenie, choć bywa, że jest dokładnie odwrotnie.

Jacek Kuroń

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie