Przewiduję, że następna rewolucja kulturowa wyjdzie od obecnego pokolenia dzieci. Rozpoznają brzydotę sieci [Internetu], pozorną korzyść którą niesie i odrzucą to.

Jean-Michel Jarre

Ang.: "I predict the next cultural revolution will come from today’s children. They will recognise the Net for the ugly, exploitative sham that it is and reject it." Źródło: http://www.synthtopia.com/content/2010/08/30/jean-michel-jarre-i-never-said-that-the-internet-was-dead/

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: internet
Kategorie: o kulturze i sztuce, o dzieciach

Nieco podobne cytaty

Jeśli chcemy zbudować ład przyszłości, w którym jest miejsce dla tych, co zostali wykluczeni  –  to czeka nas wielka rewolucja wychowawcza, rewolucja edukacyjna obejmująca cały świat.

Jacek Kuroń

Dla Niemiec snem utopijnym jest nie radykalna rewolucja, nie ogólnoludzka emancypacja, lecz raczej częściowa, wyłącznie polityczna rewolucja, taka, która pozostawia nietknięte filary gmachu.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

Nikt nie wyjdzie stąd żywy.

Jim Morrison

Z utworu "Five to one".

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne

Prawdziwa sztuka, tak jak prawdziwe jeansy, nigdy nie wyjdzie z mody.

Jeremy Clarkson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Świat według Clarksona
Kategorie: o kulturze i sztuce

Przewiduję szczęśliwą przyszłość Amerykanom jeśli będą mogli zapobiec marnowaniu ludzkiej pracy przez rząd, pod pretekstem opieki nad nimi.

Thomas Jefferson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o narodach, o Ameryce, o przyszłości