Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia.

Ambroży z Mediolanu

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyjaźni

Nieco podobne cytaty

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.

Paweł z Tarsu (Św. Paweł)

Źródło: 1. List do Tymoteusza 6, 10

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o ekonomii, o złu, o pieniądzach

Przyjemność brzucha jest podstawą i korzeniem wszelkiego dobra.

Epikur

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, kulinarne, o gotowaniu

Korzeniem zła nie jest konstrukacja nowych zabójczych broni, jest nim duch podboju.

Ludwig von Mises

Ang.: "The root of the evil is not the construction of new, more dreadful weapons. It is the spirit of conquest."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o złu

A najważniejsze, byś zawsze był wierny sobie.

William Shakespeare (Szekspir)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące

Jak pies wierny jestem żonie, bo za każdą suką gonię...

Jan Sztaudynger

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: śmieszne, o małżeństwie, o psach