Prawda jest wołaniem wszystkich, ale grą niewielu.

George Berkeley

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o prawdzie

Nieco podobne cytaty

Kochaj wszystkich, ufaj niewielu, nie czyń krzywdy nikomu.

William Shakespeare (Szekspir)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o zaufaniu

Ze wszystkich woni najlotniejszą, ze wszystkich dźwięków najdonioślejszym, ze wszystkich świateł najdalej promieniejącym – jest plotka.

Aleksander Świętochowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: śmieszne, Ironiczne

Prawda, co się chce utwierdzić przemocą, natychmiast prawdą być przestaje, jakakolwiek by to była prawda.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

Jest niewielu, którzy z księgi przyrody czytają i biorą dla siebie pokarm żywota.

Władysław Reymont

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Komediantka
Kategorie: obserwacje, o przyrodzie, naturze, biologii

Wierzę, że w tych światłych czasach, niewielu jest takich, którzy uważają, że niewolnictwo nie jest instytucją moralnie i politycznie złą.

Robert E. Lee

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o wolności