Poza tym, jak uczy nasza własna historia, społeczności prymitywne niemal zawsze ulegają zagładzie w kontaktach ze społecznościami rozwiniętymi.

Arthur C. Clarke

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: 2001: Odyseja kosmiczna
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, socjologiczne

Nieco podobne cytaty

Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy.

Winston Churchill

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach, o historii

Żeby radykalnie zmienić zachowanie reżimu, musimy myśleć jasno i odważnie, bo jeśli historia uczy nas czegokolwiek, to tego, że reżimy nie chcą się zmieniać. Musimy wyjść poza schematy i zrozumieć technologiczne zmiany, dające nam do dyspozycji narzędzia, których nie mieli nasi poprzednicy.

Julian Assange

Z eseju Konspiracja jako forma rządów, 2006 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o historii

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Jan Paweł II

Źródło: encyklika Centesimus Annus.

Historia człowieka jest historią zbrodni, a historia może się powtórzyć. Informacja jest obroną, dzięki niej możemy i musimy zbudować obronę przed powtórką.

Szymon Wiesenthal

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o historii