Początki konserwatyzmu to pozytywna energia, intelektualny rygor działania i myślenia. To działanie przejawia się w moich trzech filarach: umocnieniu ekonomii, wzmocnieniu bezpieczeństwa i rodziny.

Mitt Romney

Ang.: "Conservatism has had from its inception vigorously positive, intellectually rigorous agenda and thinking. That agenda should have in my three pillars: strengthen the economy, strengthen our security, and strengthen our families."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, prawicowe, o sobie

Nieco podobne cytaty

Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje

Przyjemne początki grzechu nigdy nie przypominają następującej po nim katastrofy.

Owidiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.

Arystoteles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o narodach, wiara, o demokracji

Energia i wytrwałość podbija wszystko.

Benjamin Franklin

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: motywacyjne, o sukcesie

To prawda, że nie jestem poprawny politycznie. Dla mnie polityczna poprawność to po prostu intelektualny terroryzm. Uważam to za przerażające, i nie mam zamiaru zmienić zdania. Nie wszyscy muszą mnie kochać przez cały czas.

Mel Gibson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie