Oto dowód, że władca może być dobry i okrutny zarazem.

Anonim

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
cytat o Fryderyku II Wielkim, zobacz cytaty o Fryderyku II Wielkim
Kategorie: obserwacje

Nieco podobne cytaty

Ponieważ współczucie w stosunku do zwierząt jest tak nierozerwalnie związane z dobrocią charakteru, można zaufać poglądowi, że jeśli ktoś jest okrutny wobec zwierząt, to nie może to być dobry człowiek.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o zwierzętach, o człowieku, ludziach

Można mieć w istocie rację, a jednak nie mieć jej w oczach postronnych, czy nawet niekiedy w swoich własnych, a dziać się tak będzie w sytuacji, gdy przeciwnik obali mój dowód, co zarazem uznane zostanie za obalenie samego twierdzenia, chociażby na jego poparcie były też jakieś inne dowody.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o prawdzie

Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.

Fryderyk Franciszek Chopin

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu

O Polskę realną
Pozwól pokochać, dobry Panie Boże,
Polskę bez złudzeń – od może do może.

Jan Sztaudynger

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce

Gdy reguły prowadzenia wojny pozwalają przewidzieć pewne zwycięstwo, przystąpienie do walki jest bez wątpienia właściwe, nawet jeśli władca nie życzy sobie żadnej bitwy. Jeśli reguły wojny przepowiadają porażkę, właściwe jest powstrzymać się od walki, nawet jeśli władca pragnie wojny.

Sun Zi

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Sztuka Wojenna Sun Zi (Sun Tzu)
Kategorie: wojskowe, o wojnie