Organiczna architektura szuka wyższego sensu użyteczności i komfortu, wyrażonych w organicznej prostocie.

Frank Lloyd Wright

Ang.: "Organic architecture seeks superior sense of use and a finer sense of comfort, expressed in organic simplicity."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: architektura

Nieco podobne cytaty

Fantazja że życie pozaziemskie jest z definicji wyższego rzędu niż nasze, łagodzi wszystkie dzieci i wielu pisarzy.

Joan Didion

Ang.: "The fancy that extraterrestrial life is by definition of a higher order than our own is one that soothes all children, and many writers."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kosmosie, wszechświecie

Chciałbym, aby ludzie zachowali Ziemię w stanie owej cudownej użyteczności dla życia, w jakim ją zastali. Myślę, że byłoby grzechem wobec Wszechświata, gdybyśmy zniszczyli naszą kolebkę.

Isaac Asimov

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie, o przyrodzie, naturze, biologii

Architektura to zapis wspaniałych idei ludzkości. W tej obszernej księdze swe miejsce ma nie tylko każdy symbol religijny, ale także każda myśl człowiecza.

Wiktor Hugo

Cytat wykorzystany w grze Cywilizacja 5 po zbudowaniu katedry Notre Dame.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: cywilizacja v
Kategorie: o nauce, naukowe

Postrzegam świat jako coś otwartego, owianego tajemnicą, której żadna nauka nigdy nie odkryje. Architektura odgrywa podstawową rolę w rozumieniu wielu spraw, ponieważ dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy, innych ludzi wchodzących przez drzwi.

Daniel Libeskind

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: architektura
Kategorie: o świecie, o nauce, naukowe

Smutek szuka przyjaźni.

ks. Jan Twardowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o cierpieniu, smutku, o przyjaźni