Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji.

Karl Jaspers

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o tolerancji

Nieco podobne cytaty

Najbardziej niebezpieczna jest obojętność.

Maria Szyszkowska

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Obowiązkiem ludzi myślących jest przeciwstawianie się wszelkim formom nietolerancji i solidarność z tymi, których dotyka nietolerancja.

Jacek Kuroń

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o tolerancji

Nigdy, słowem lub czynem nie pokłonię się świątyni nietolerancji, ani nie pozwolę na wgląd w religijne opinie innych.

Thomas Jefferson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, o sobie, liberalne, o tolerancji

Demokracja jest najbardziej zawoalowaną formą tyranii.

Andrzej Majewski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, anarchistyczne, o demokracji

Lecz tak jak na kuli ziemskiej wszędzie jest góra, tak też formą wszelkiego życia jest teraźniejszość.

Arthur Schopenhauer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Świat jako wola i przedstawienie
Kategorie: filozoficzne