Niejasnych zadań, nie da się jasno wykonać.

Andrzej Sapkowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Ostatnie życzenie
Kategorie: filozoficzne

Nieco podobne cytaty

Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań.

Marek Aureliusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o śmierci

Widzę to jasno na białym.

Lech Wałęsa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o sobie

Cieśla, który chce dobrze robotę wykonać, musi wpierw naostrzyć swe narzędzia.

Konfucjusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: jak osiągnąć sukces
Kategorie: o sukcesie

Jego oczy
Były samym dnem
Piekieł...
Czystą udręką,
Jasno wypowiedzianą.

James Clavell

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Shōgun
Kategorie: o złu, o oczach

Na początku kiedy świat był młody było bardzo wiele wspaniałych myśli, lecz nie było takiej rzeczy jak prawda. Człowiek samemu wymyślił prawdę i każda prawda była kompozycją wielu niejasnych myśli. Wszystko na świecie było prawdami i wszystkie były piękne.

Sherwood Anderson

Ang.: "That in the beginning when the world was young there were a great many thoughts but no such thing as truth. Man made the truths himself and each truth was a composite of a great many vague thoughts. All about in the world were truths and they were all beautiful."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o prawdzie, o świecie, o człowieku, ludziach