Nie ujawniłem żadnych operacji USA dotyczących ważnych celów wojskowych. Wskazałem gdzie NSA włamała się do cywilnej infrastruktury na przykład uniwersytetów, szpitali, prywatnego biznesu, ponieważ to jest niebezpieczne.

Edward Snowden

Ang.: I did not reveal any US operations against legitimate military targets. I pointed out where the NSA has hacked civilian infrastructure such as universities, hospitals, and private businesses because it is dangerous. Źródło: Wywiad z Glennem Greenwaldem, 6 czerwca 2013

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o sobie, o Ameryce

Nieco podobne cytaty

Żadna praca ani miłość nie rozkwitną z winy, strachu lub pustki serca, tak jak ci, którzy nie mają możliwości życia teraz, nie mogą poczynić żadnych ważnych planów na przyszłość.

Alan Watts

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, o pracy

W gospodarce pieniężnej zmiana poglądów dotyczących przyszłości może z natury rzeczy wywierać wpływ na rozmiary zatrudnienia, a nie tylko jego kierunki.

John Maynard Keynes

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma, o pracy

Udany związek to właściwa proporcja rzeczy ważnych.

Krzysztof Ibisz

Źródło: „Viva”, nr 8/2009 r.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o małżeństwie

Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych.

Ernst Mach

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o matematyce

Żaden człowiek nie może żyć bez jakichś celów i wysiłków zmierzających do ich osiągnięcia.

John Dewey

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o człowieku, ludziach