Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

Homilia wygłoszona na krakowskich Błoniach w 1979 roku.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, Wiara

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Jesteśmy mocni w wierze, ale… słabi w czynie.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Wiara

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Z przemówienia na Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Musicie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby prowadzenia walki (...) trzeba przeto być lisem (...) i lwem.

Niccolò Machiavelli

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie, o zwierzętach

Radzę wam jako Irakijczyk, że gdybyście byli w sytuacji, że musielibyście wydać wyrok śmierci, musicie pamiętać, że Saddam jest wojskowym i w tym przypadku werdykt musiałby brzmieć „śmierć przez rozstrzelanie, a nie przez powieszenie”.

Saddam Husajn

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, wojskowe, o wojnie, o śmierci

Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna.

Cyceron

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach