Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do Serca Boga... Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza Boskie Serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie On pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą.

T, s. 74

Ojciec Pio

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie, o Bogu, Bogach

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiarą: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu.

Blaise Pascal

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli
Kategorie: o Bogu, Bogach, Wiara

Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.

Aleksander Świętochowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o Bogu, Bogach

Miłość jest jak rozpalona przyjaźń. Na początku ogień jest piękny, gorący i iskrzący. Kiedy serca się starzeją, miłość zamienia się w węgiel który pali się głębokim, nienasyconym ogniem.

Ang. "Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering.
As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable."

Bruce Lee

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: ogień
Kategorie: o miłości, życiowe, o życiu, radzące, o przyjaźni

Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.

Ojciec Pio

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o Bogu, Bogach