Miłość serc małych i płytkich rodzi się odrazu dojrzała i roztropna jak dzikie kaczę, które z jajka wypływa na wodę; miłość serc wielkich i głębokich rodzi się jak bezradne i niedołężne niemowlę, które musi być pielęgnowane i karmione.

Aleksander Świętochowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Nieco podobne cytaty

Albowiem wielka miłość rodzi się z wielkiej wiedzy o ukochanym przedmiocie.

Leonardo da Vinci

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Wszelka miłość na ziemi rodzi się, żyje i umiera lub wzbija do nieśmiertelności wedle tych samych praw.

Stendhal - Marie-Henri Beyle

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, filozoficzne

Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości, obserwacje

Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali!

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o świecie

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!

On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, chrześcijańskie