Materialistyczna teoria, mówiąca że ludzie są wytworami warunków i wychowania, a więc zmienieni ludzie są wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. Przeto dochodzi ona siłą rzeczy do tego, że dzieli społeczeństwo na dwie części, z których jedna jest wyniesiona ponad społeczeństwo (...). Zbieżność zmian warunków i działalności ludzkiej może być traktowana i racjonalnie rozumiana jedynie jako praktyka rewolucyjna.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Tezy o Feuerbachu
Kategorie: polityczne, socjologiczne, socjalistyczne, komunistyczne

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Jeżeli teoria względności okaże się prawdziwa to Niemcy nazwą mnie wielkim Niemcem, Szwajcarzy Szwajcarem, a Francuzi wielkim uczonym. Jeżeli natomiast teoria względności okaże się błędna, wtedy Francuzi nazwą mnie Szwajcarem, Szwajcarzy Niemcem, a Niemcy Żydem.

Odpowiedź na pytanie o teorię względności w roku 1918.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, o sobie

Wtedy współczułbym kochanemu Bogu. Teoria jest poprawna.

W odpowiedzi na pytanie studenta, co by zrobił, gdyby Sir Arthur Eddington, wybitny astrofizyk brytyjski, który potwierdził teorię względności, zaprzeczył jej.

Albert Einstein

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne

Nie wymowa powstała z teorii retorycznej, lecz teoria retoryczna z wymowy.

Z dzieła "O mówcy"

Cyceron

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Jeśli teoria kwantowa nie wywarła na tobie wstrząsającego wrażenia, nie zrozumiałeś jej.

Niels Bohr

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych

(...) talent i geniusz operują poza zasadami, a teoria jest w konflikcie z praktyką.

Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o mądrości, o nauce, naukowe