Maski przeto nie zatajają prawdziwie naszej natury (...) w sensie, który by sugerował, że możemy się tych masek pozbyć. Nie możemy, a owa natura wytęskniona też już nie istnieje. Maska przyrosła do twarzy.

Leszek Kołakowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Mini wykłady o maxi sprawach
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące, o umyśle, duszy

Nieco podobne cytaty

Mimo, że nasz intelekt zawsze tęskni za jasnością i pewnością, dla naszej natury niepewność jest często fascynująca.

Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o umyśle, duszy

Nie ma nic bardziej korumpującego, nic bardziej niszczącego najszlachetniejsze i najpiękniejsze uczucia naszej natury, niż wykonywanie nieograniczonej władzy.

William Henry Harrison

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, filozoficzne, o władzy

Zawsze powtarzam, że powinniśmy mieć pokorę dla naszej ludzkiej natury. Osoby, które w stu procentach zaufały swemu rozumowi i racjonalnemu osądowi świata, nie doceniają siły emocji, instynktów.

Zbigniew Lew-Starowicz

Z książki: "Lew Starowicz o kobiecie"

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy, o człowieku, ludziach, o emocjach

Bierzmy przykład: aktorzy greccy nie zużywali ani w tragedii, ani w komedii własnych twarzy. Nosili maski.

Stanisław Jerzy Lec

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli nieuczesane
Kategorie: życiowe, o życiu, o kulturze i sztuce, radzące

Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.

Karol Darwin

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o pięknie, o przyrodzie, naturze, biologii