Lepiej nie być innym od swych bliźnich. Brzydkim i głupim najprzyjemniej na tym świecie. Mogą żyć, jak im się podoba, i przyglądać się zabawie. Jeśli nic nie wiedzą o zwycięstwie, to bywa im też zaoszczędzona świadomość klęski. Żyją, jak powinniśmy żyć wszyscy, cicho, obojętnie, bez niepokoju.

Oscar Wilde

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Portret Doriana Graya
Kategorie: katastroficzne, pesymistyczne, życiowe, o życiu, radzące

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Mark Twain

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, życiowe, o życiu, Ironiczne, radzące, o głupocie

Człowiek jest istotą działającą, stworzoną do działania, a najwyższym prawem etycznym jest spełnianie swych społecznych obowiązków wobec siebie i bliźnich.

Fryderyk II Wielki

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, socjologiczne

Człowiek prawie ciągle potrzebuje pomocy swych bliźnich i na próżno szukałby jej jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda.

Adam Smith

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Kategorie: o ekonomii, socjologiczne

Kościół w celu pokonania swych wrogów, nie dysponując innym orężem niż przemocą zaczął prześladować, skazywać na śmierć i palić na stosie, wszystkich, którzy jego władzy nie uznawali.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne

Francuzi nie mówią prawie nigdy o swych żonach – lękają się, że mogą o nich mówić do kogoś, kto zna je lepiej od nich.

Monteskiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kobietach, o narodach, o Francji