Kościoły, dążąc wyłącznie do zysku, są podporą państwa w wyzysku, ucisku i terrorze ludu.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, antyreligijne

Nieco podobne cytaty

Dążąc do prawdy, można zejść na manowce.

Wiktor Hugo

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Nędznicy
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o prawdzie

Bieda jest nauczycielką i podporą filozofii, bo do czego filozofia nakłania słowami, do tego bieda zmusza w praktyce.

Diogenes z Synopy

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o biedzie

Kościoły wypadłyby z biznesu, gdyby w pobliżu nie było szatana.

Marilyn Manson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: antyreligijne

Dążąc do posiadania coraz to nowszych wersji programów należy pamiętać, że nowa wersja, to stary program z nowymi błędami.

Anonim

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: prawa murphy'ego, informatyka
Kategorie: śmieszne, katastroficzne, pesymistyczne, Ironiczne

Koncepcja maksymalizacji zysku jest w istocie bez znaczenia.

Peter Drucker

Ang.: "The concept of profit maximization is, in fact, meaningless."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma