Innowacja rozróżnia lidera od naśladowcy.

Steve Jobs

Ang.: "Innovation distinguishes between a leader and a follower."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, o ekonomii, biznes, firma
Podobne cytaty

Innowacja jest kaprysem elit, zanim stanie się potrzebą społeczeństwa.

Ludwig von Mises

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o ekonomii, socjologiczne

Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy.

Jean-Jacques Rousseau

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości… działanie, które daje naszym zasobom nowe pole do zdobywania pieniędzy.

Peter Drucker

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma

Nie ma niczego, czego obawiał bym się tak bardzo jak podzielenia republiki na dwie wielkie partie, każda skupiona wokół swojego lidera i grająca przeciwko drugiej. To, w mojej skromnej opinii, jest największym politycznym zagrożeniem pod naszą konstytucją.

John Adams

Z listu do Jonathana Jacksona (2 września 1780). Ang.: "There is nothing which I dread so much as a division of the republic into two great parties, each arranged under its leader, and concerting measures in opposition to each other. This, in my humble apprehension, is to be dreaded as the greatest political evil under our Constitution."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o narodach, o Ameryce

Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co stopni i rodzajów miłości, gdyż "nie ma czasu" rozróżniać rodzajów zła, od którego się ucieka, tak jak rozróżnia się dobra, których się pragnie.

Kartezjusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o dobru, o złu, o nienawiści