I wszystkie komputery Panu udowodnią, że Pan nie ma racji, a Pan mówi nie, bo nie. Mówię Panu święte słowa, a Pan moja krowa.

Słowa skierowane do Aleksandra Kwaśniewskiego podczas prezydenckiej debaty telewizyjnej.

Lech Wałęsa

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
cytat o Aleksandrze Kwaśniewskim, zobacz cytaty o Aleksandrze Kwaśniewskim
Kategorie: Śmieszne, życiowe, o życiu, radzące

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Istnieje realne niebezpieczeństwo, że komputery rozwiną inteligencję i przejmą kontrolę. Pilnie potrzebujemy stworzyć bezpośrednie połączenia z komputera do mózgu, wtedy komputery mogą zwiększyć ludzką inteligencję zamiast być w opozycji.

Ang.: "There is a real danger that computers will develop intelligence and take over. We urgently need to develop direct connections to the brain so that computers can add to human intelligence rather than be in opposition."

Stephen Hawking

Jeśli udowodnią mi że mam konta za granicą, zrezygnuję z mojego stanowiska i z moich obecnych obowiązków.

Odpowiedź na oskarżenia, że Fidel ma zagraniczne konta, gdzie zgromadził 900 mln dolarów.

Fidel Castro

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o sobie

Komputery są bezużyteczne. Mogą nam dać tylko odpowiedź.

Pablo Ruiz Picasso

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje

Nie należy przemilczać racji.

Eurypides

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

Kobieta łatwiej przyzna, że nie ma racji, gdy ma rację, niż gdy jej nie ma.

Marilyn Monroe

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, obserwacje, o kobietach