Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, socjologiczne, socjalistyczne, komunistyczne, o historii

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Historia człowieka jest historią zbrodni, a historia może się powtórzyć. Informacja jest obroną, dzięki niej możemy i musimy zbudować obronę przed powtórką.

Szymon Wiesenthal

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o historii

Nienawiść jest ojcem wszelkiego zła.

David Gemmell

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Troja: Upadek Królów
Kategorie: o złu, o nienawiści

Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.

Mark Twain

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, finansowe, o złu

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.

Źródło: 1. List do Tymoteusza 6, 10

Paweł z Tarsu (Św. Paweł)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o ekonomii, o złu, o pieniądzach

Matematyka jest warunkiem wszelkiego dokładnego poznania.

Immanuel Kant

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, o nauce, naukowe, o matematyce