Hip-hop zrobił tak wiele dla poprawienia relacji międzyrasowych, a myślę, że nie został odpowiednio doceniony. Zmienił ogromnie Amerykę. Zamierzam powiedzieć coś odważnego: Hip-hop zrobił więcej niż jakikolwiek lider, polityk, czy ktokolwiek inny dla polepszenia relacji międzyrasowych.

Jay-Z

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: rasizm
Kategorie: polityczne, o polityce, o narodach, o muzyce, o Ameryce

Nieco podobne cytaty

Prawda niekoniecznie musi być jednoaspektowa.(...) Tylko w relacji do tego, co fałszywe, tylko w relacji do innych ujęć można powiedzieć o czymś, że jest prawdą. Natomiast koncepcja prawdy ponadczasowej, wiecznej, bez punktu odniesienia, wydaje się problematyczna.

Dalajlama XIV

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, buddyjskie, o prawdzie

Sean Connery zdefiniował i ustalił charakter [Jamesa Bonda]. Zrobił coś niesamowitego z tą rolą. Był zły, seksowny, zwierzący i stylowy, i to dzięki niemu jestem dzisiaj tutaj. Chciałem uznania Seanna Connerego - i przesłał mi wiadomości ze swoim wsparciem co znaczyło dla mnie wiele.

Daniel Craig

Ang.: "Sean Connery set and defined the character. He did something extraordinary with that role. He was bad, sexy, animalistic and stylish, and it is because of him I am here today. I wanted Sean Connery's approval and he sent me messages of support, which meant a lot to me."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: james bond, film
Kategorie: o kulturze i sztuce, o sobie, o aktorstwie

Małżeństwo to połączenie „węzłem małżeńskim” relacji seksualnych.

Michel Foucault

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o małżeństwie

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie?

Cyprian Kamil Norwid

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne

Płatności od praw [royalities] nie są dla większości pisarzy lub muzyków sposobem na zarabianie. Muzycy w większości zarabiają na stworzeniu relacji z publicznością, która jest ekonomicznie wykorzystywana przez przedstawienia i sprzedaż biletów.

John Perry Barlow

Ang.: "Royalties are not how most writers or musicians make their living. Musicians by and large make a living with a relationship with an audience that is economically harnessed through performance and ticket sales."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o kulturze i sztuce, o ekonomii, o muzyce