Heroizm to podstawowa barwa ludzkiej egzystencji.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o człowieku, ludziach, o odwadze
Podobne cytaty

Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany.

Cyprian Kamil Norwid

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, obserwacje, wojskowe, o wojnie

Barwa jest cierpieniem światła.

Johann Wolfgang von Goethe

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, katastroficzne, pesymistyczne

Jasność – podstawowa wartość rzeczy.

Arystoteles

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Podstawowa definicja przedsiębiorstwa, jego celów i misji, muszą być przekształcone na zadania.

Peter Drucker

Ang.: "The basic definition of the business and of its purpose and mission have to be translated into objectives."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii, biznes, firma

Myślę, że podstawowym powodem egzystencji, życia na tym świecie, jest odkrywanie.

James Dean

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu