Główną sprawą jest tu to, że objawienie się Boga zostaje upostaciowione w czymś konkretnym, że hostia, a więc konkretny przedmiot, doznawać ma czci boskiej. Kościół mógłby się zadowolić tą zmysłową obecnością Boga; ale skoro tylko zgodzono się na zewnętrzną obecność Boga, zewnętrzność ta staje się nieskończenie rozmaitą, ponieważ potrzeba tej zewnętrznej obecności jest nieskończona. (...) W ten sposób katolicka doktryna transsubstancjacji staje się zarzewiem chrześcijańskiej formy pogaństwa, czyniącej ze świata arenę bezustannej nadprzyrodzonej interwencji, przypominającej relacje między bogami i ludźmi w greckim eposie. Wszędzie więc, w zjawiskach wyróżnionych wyższą łaską, jak stygmaty Chrystusa itd., będziemy mieli do czynienia z obecnością spraw niebieskich, a boskość w poszczególnych wypadkach objawiać się będzie w cudach. Toteż Kościół jest w tych czasach światem cudów, a dla nabożnej gminy wiernych byt naturalny nie jest czymś ostatecznie pewnym.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Wykłady z filozofii dziejów
Kategorie: religijne, chrześcijańskie

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Ale oczywiście, co dla człowieka jest a posteriori, to dla filozofa jest a priori; skoro już bowiem człowiek zgromadził doświadczenia i ujął je w pojęcia ogólne, to filozof oczywiście może sobie wydawać sądy syntetyczne a priori. Co tedy dla wcześniejszej epoki jest sprawą doświadczenia, dla późniejszej jest sprawą rozumu...

Ludwig Feuerbach

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Religijni fanatycy chcieliby ludziom wyłączyć mózgi, nakazać ignorowanie dowodów i ślepe podążanie za świętą księgą opartą o prywatne "objawienie".

Ang.: "Religious fanatics want people to switch off their own minds, ignore the evidence, and blindly follow a holy book based upon private 'revelation'."

Richard Dawkins

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, antyreligijne

Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją politykom.

Charles de Gaulle

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, zaczepno-obronne

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.

Stanisław Jerzy Lec

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli nieuczesane
Kategorie: filozoficzne, życiowe, o życiu, radzące

Siatkówka jest grą dla cwaniaków i nikt nie przyzna się, że dotknął piłki w bloku. Sprawą sędziego jest wychwycić czy był blok, czy nie.

Paweł Zagumny

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
powiązane hasła: siatkówka