Ekonomista nie może twierdzić że posiada specjalną wiedzę, która kwalifikuje go do koordynowania wysiłkami innych specjalistów. Co może twierdzić to jedynie to, że jego zawodowe borykanie się z wszechobecnymi sprzecznościami interesów uczyniło go bardziej wrażliwym niż kogokolwiek innego na fakt, że żaden umysł nie jest w stanie posiąść całej wiedzy, która kieruje działaniami społecznymi, oraz o wynikającej stąd potrzebie pewnego bezosobowego mechanizmu, niezależnego od ludzkich sądów, koordynującego indywidualnymi wysiłkami ludzkimi.

Friedrich August von Hayek

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o ekonomii

Nieco podobne cytaty

Żaden człowiek który posiada jakąkolwiek wiedzę, nie może być tak głupi aby zaprzeczyć, że wszyscy ludzie urodzili się wolni.

John Milton

Ang.: "No man who knows aught, can be so stupid to deny that all men naturally were born free."

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o wolności, o głupocie

Kto nie wstydzi się twierdzić, że świat zmysłowy, cielesny powstał z myśli i woli jakiegoś ducha, kto nie wstydzi się twierdzić, że nie dlatego myślimy o rzeczach, że istnieją, lecz rzeczy istnieją dlatego, że o nich myślimy, ten niechaj się także nie wstydzi uznać, że rzeczy powstały dzięki słowu, niech się teraz nie wstydzi twierdzić, że nie dlatego istnieją słowa, że istnieją rzeczy, lecz rzeczy istnieją dlatego, że istnieją słowa.

Ludwig Feuerbach

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne

Miłość posiada skrzydła, ale też może ich i udzielić.

Homer

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o miłości

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o nauce, naukowe

Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść.

Immanuel Kant

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, życiowe, o życiu