Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór pierworodnego Syna Bożego.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: chrześcijańskie

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!

Z homilii wygłoszonej dnia 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski.

Jan Paweł II

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce

Nad geniuszami duch starości nie ma władzy.

Wiktor Hugo

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Nędznicy
Kategorie: o starości, o mądrości, o władzy

Gdy duch słabnie pojawia się forma.

Charles Bukowski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o umyśle, duszy

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Anonim

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o zdrowiu, o umyśle, duszy, Przysłowia, z przysłów polskich

Korzeniem zła nie jest konstrukacja nowych zabójczych broni, jest nim duch podboju.

Ang.: "The root of the evil is not the construction of new, more dreadful weapons. It is the spirit of conquest."

Ludwig von Mises

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o złu