Dążąc do prawdy, można zejść na manowce.

Wiktor Hugo

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Nędznicy
Kategorie: życiowe, o życiu, radzące, o prawdzie

Nieco podobne cytaty

Istnieją prawdy banalne i prawdy znaczące. Przeciwieństwo prawdy banalnej jest wyraźnie fałszywe. Przeciwieństwo prawdy znaczącej jest również prawdziwe.

Niels Bohr

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o prawdzie

W wielkiej Historii można zmienić maleńkie prawdy, by tym lepiej ukazać prawdę większą.

Umberto Eco

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Baudolino
Kategorie: o prawdzie

Kościoły, dążąc wyłącznie do zysku, są podporą państwa w wyzysku, ucisku i terrorze ludu.

Lew Tołstoj

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, o religii, antyreligijne

Jesteśmy poddani produkcji prawdy przez władzę i nie możemy sprawować władzy inaczej jak tylko przez produkcję prawdy.(...) Władza nigdy nie zaprzestaje swej ingerencji, swej inkwizycji, swej rejestracji prawdy. Ona instytucjonalizuje, profesjonalizuje i nagradza jej poszukiwanie.

Michel Foucault

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, o polityce, filozoficzne, o prawdzie

Są sztuki tak słabe, że nie mogą zejść ze sceny.

Stanisław Jerzy Lec

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Myśli nieuczesane
Kategorie: śmieszne, o kulturze i sztuce