Czy potrzeba szczególnej przenikliwości, by zrozumieć, że wraz z warunkami życia ludzi, ich stosunkami społecznymi, bytem społecznym, zmieniają się także ich wyobrażenia, poglądy i pojęcia – słowem, także ich świadomość? Czegóż dowodzi historia idei, jeżeli nie tego, że produkcja duchowa przeobraża się wraz z materialną? Ideami panującymi każdego okresu były zawsze tylko idee klasy panującej.

Karl Heinrich Marx (Karol Marks)

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
z publikacji: Manifest komunistyczny
Kategorie: polityczne, filozoficzne

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Potrzeba pasji i zaangażowania, żeby naprawdę dogłębnie coś zrozumieć, przeżuć, a nie tylko szybko przełknąć. Większość ludzi nie poświęca na to czasu.

Cytat z przemówienia wygłoszonego 12 czerwca 2005 r. do studentów Uniwersytetu Stanforda.

Steve Jobs

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, socjologiczne

Trzeba szczególnej odwagi, by być spowiednikiem na tym świecie.

Józef Tischner

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: religijne, chrześcijańskie, o odwadze

Często krytykuje się swych przyjaciół tylko dla udowodnienia, że ma się tyle przenikliwości, by dostrzec ich wady.

Monteskiusz

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o przyjaźni

Zrozumieć szczęście, to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają.

Franz Kafka

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu

Najważniejsze są kompetencje. Nie potrzeba nam charyzmatycznych wodzów, którzy prowadzą prawdziwe, czy wyimaginowane bitwy. Potrzeba nam władzy wykwalifikowanej, skromnej, umiarkowanej, która koncentruje się na rozwiązywaniu problemów zwykłych ludzi, a nie na realizowaniu wielkich historycznych misji.

Źródło: "Dziennik", 29 grudnia 2006 r.

Donald Tusk

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, obserwacje