Człowiek wymyślił ubranie, by ukryć swoją powierzchowność i odkryć swoje wnętrze.

Andrzej Majewski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, o człowieku, ludziach

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Człowiek po to wymyślił samochód, aby wygodnie siedzieć, stojąc w korkach.

Andrzej Majewski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, Ironiczne, o człowieku, ludziach

Pierwszą zasadą jest, by historyk nigdy nie ważył się pisać kłamstw; drugą, by nigdy nie starał się ukryć prawdy; trzecią, by swoją pracą nie wzbudzał podejrzeń, że kogokolwiek faworyzuje lub jest do kogokolwiek uprzedzony.

Cyceron

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o historii

Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o człowieku, ludziach

Na początku kiedy świat był młody było bardzo wiele wspaniałych myśli, lecz nie było takiej rzeczy jak prawda. Człowiek samemu wymyślił prawdę i każda prawda była kompozycją wielu niejasnych myśli. Wszystko na świecie było prawdami i wszystkie były piękne.

Ang.: "That in the beginning when the world was young there were a great many thoughts but no such thing as truth. Man made the truths himself and each truth was a composite of a great many vague thoughts. All about in the world were truths and they were all beautiful."

Sherwood Anderson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o prawdzie, o świecie, o człowieku, ludziach

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

Stefan Wyszyński

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o szczęściu, o władzy