Człowiek po to wymyślił samochód, aby wygodnie siedzieć, stojąc w korkach.

Andrzej Majewski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, Ironiczne, o człowieku, ludziach

Komentarze z facebooka

Podobne cytaty

Człowiek wymyślił ubranie, by ukryć swoją powierzchowność i odkryć swoje wnętrze.

Andrzej Majewski

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, o człowieku, ludziach

Lepiej umrzeć stojąc, niż żyć klęcząc.

Che Guevara

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: obserwacje, życiowe, o życiu, moralizatorskie, etyczne

Podnieście mnie! Cesarz Rzymian umiera stojąc.

Wespazjan

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o śmierci

Na początku kiedy świat był młody było bardzo wiele wspaniałych myśli, lecz nie było takiej rzeczy jak prawda. Człowiek samemu wymyślił prawdę i każda prawda była kompozycją wielu niejasnych myśli. Wszystko na świecie było prawdami i wszystkie były piękne.

Ang.: "That in the beginning when the world was young there were a great many thoughts but no such thing as truth. Man made the truths himself and each truth was a composite of a great many vague thoughts. All about in the world were truths and they were all beautiful."

Sherwood Anderson

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o prawdzie, o świecie, o człowieku, ludziach

Ten, kto wymyślił piwo, był mędrcem.

Platon

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: pochwalne